Logo PO PC 3 oś

PO PC 3 oś

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 3.1 POPC!

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie na platformie ePUAP.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23 w Warszawie, sala 36, w dniach 3 grudnia 2015 r. (pierwsza grupa) oraz 4 grudnia 2015 r. (druga grupa), w godzinach 9.00.00–16.00. Liczba miejsc w każdej grupie: 35 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: konkurs3.1-szkolenia@cppc.gov.pl . W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz terminu, na który się Państwo zgłaszają.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Przyjmujemy zgłoszenie jednej osoby z każdej instytucji.