Logo Nabór wniosków POPC 3.1

Nabór wniosków POPC 3.1

Zakończenie oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla Działania 3.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła całościową ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania 4 projekty, których łączna wartość pozwoli na rozdysponowanie 39 269 312,74 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania