Logo PO PC 1 oś

PO PC 1 oś

Udostępnienie dodatkowych białych punktów adresowych beneficjentom II konkursu w ramach działania 1.1 POPC

 

Informujemy, że na obszarach objętych realizacją projektów wyłonionych w II naborze dla działania 1.1 POPC pojawiły się dodatkowe białe punkty adresowe.  Aktualizacja listy wynika m.in. z zakończenia ochrony okresu trwałości dla projektów z technologią radiową realizowanych w ramach działania 8.4 POIG  oraz rozwiązania umów zawartych w wyniku I naboru dla działania 1.1 POPC.

Udostępnione białe punkty adresowe stanowią uzupełnienie listy punktów wskazanych w dokumentacji konkursowej i traktowane są jako dodatkowe punkty adresowe, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane do wykonania minimalnego zobowiązania pokryciowego (lista białych punktów podstawowych pozostaje niezmieniona).  W przypadku chęci wymiany dodatkowych punktów adresowych w ramach dozwolonego limitu,  Beneficjenci w wyniku aktualizacji, mają możliwość wskazania adresów udostępnionych w dniu dzisiejszym.

ID_OBSZARU NAZWA_OBSZARU WOJEWÓDZTWO PLIK DO POBRANIA
3.1.10.15.16 ŁÓDZKI i Łódź ŁÓDZKIE pobierz
3.1.10.17a PIOTRKOWSKI część A ŁÓDZKIE pobierz
3.1.10.18 SIERADZKI ŁÓDZKIE pobierz
3.1.10.19 SKIERNIEWICKI ŁÓDZKIE pobierz
3.1.14.29.28 WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA MAZOWIECKIE pobierz
3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE pobierz
3.1.14.71 SIEDLECKI MAZOWIECKIE pobierz
3.2.12.20a.21 KRAKOWSKI część A i Kraków MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.12.20b KRAKOWSKI część B MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.12.22a NOWOSĄDECKI część A MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.12.69 NOWOTARSKI MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.24.44a BIELSKI część A ŚLĄSKIE pobierz
3.2.24.45.47 BYTOMSKI i GLIWICKI ŚLĄSKIE pobierz
3.3.18.33a KROŚNIEŃSKI część A PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.33b KROŚNIEŃSKI część B PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.34 PRZEMYSKI PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.35a RZESZOWSKI część A PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.35b RZESZOWSKI część B PODKARPACKIE pobierz
3.3.20.37 BIAŁOSTOCKI PODLASKIE pobierz
3.3.20.38 ŁOMŻYŃSKI PODLASKIE pobierz
3.3.20.39 SUWALSKI PODLASKIE pobierz
3.3.26.52a KIELECKI część A ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.3.26.52b KIELECKI część B ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.3.26.53a SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.3.26.53b SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.4.08.13 GORZOWSKI LUBUSKIE pobierz
3.4.08.14 ZIELONOGÓRSKI LUBUSKIE pobierz
3.4.30.57 KALISKI WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.30.58 KONIŃSKI WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.30.59 LESZCZYŃSKI WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.30.61.62 POZNAŃSKI i POZNAŃ WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.32.64a SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.4.32.64b SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.4.32.66b SZCZECIŃSKI część B ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.5.02.01 JELENIOGÓRSKI DOLNOŚLĄSKIE pobierz
3.5.02.04.05 WROCŁAWSKI i WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE pobierz
3.5.16.31 NYSKI OPOLSKIE pobierz
3.5.16.32 OPOLSKI OPOLSKIE pobierz
3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
3.6.22.40.43 GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI POMORSKIE pobierz
3.6.22.41 SŁUPSKI POMORSKIE pobierz
3.6.22.42 STAROGARDZKI POMORSKIE pobierz
3.6.22.72 CHOJNICKI POMORSKIE pobierz
3.6.28.54 ELBLĄSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz
3.6.28.55 EŁCKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz
3.6.28.56 OLSZTYŃSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz

 

Podsumowanie naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC.

Łączna wartość maksymalnego dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących zasięg całego kraju wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych. Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania projekty na 59 obszarach konkursowych co stanowi ponad 74% wszystkich udostępnionych obszarów. W wyniku odstąpienia firmy NETIA S.A od podpisania umów o dofinansowanie, oraz w wyniku rozpatrzenia protestu na obszarze Ciechanowskim, spośród 67 obszarów konkursowych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania projekty na 53 obszarach konkursowych co stanowi ponad 67% wszystkich udostępnionych obszarów. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 982 067 431,26 złotych. Przedmiotowa kwota stanowi ponad 66% alokacji dostępnej dla drugiego konkursu.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 53 zwycięskich obszarach wynosi 1 216 353, tj. ponad 169% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla wybranych 53 obszarów (tj. 716 324) oraz blisko 119% minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj. 1 016 517). Jednocześnie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku I i II naboru zadeklarowana liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem niemal  dwukrotnie przewyższa wskaźnik określony w  Programie Operacyjnym.

Dodatkowo w projektach wyłonionych do dofinansowania zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 6803 punktów adresowych dedykowanych placówkom oświatowym, gdzie funkcjonuje łącznie 9975 placówek.

Zaktualizowana lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem zaktualizowanych danych projektów rekomendowanych do dofinansowania, wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących, które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej, a także zestawienie obszarów na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy, jak również lista podpisanych umów o dofinansowanie znajdują się poniżej.


Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach II naboru dla działania 1.1 POPC

Szczegółowe mapy obszarów, na które przyznano dofinansowanie:

LP. ID OBSZARU NAZWA OBSZARU
1 3.3.20.37 BIAŁOSTOCKI
2 3.2.24.44a BIELSKI część A
3 3.2.24.44b BIELSKI część B
4 3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI
5 3.2.24.45.47 BYTOMSKI i GLIWICKI
6 3.6.22.72 CHOJNICKI
7 3.1.14.25 CIECHANOWSKI
8 3.6.28.54 ELBLĄSKI
9 3.6.28.55 EŁCKI
10 3.6.22.40.43 GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI
11 3.4.08.13 GORZOWSKI
12 3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI
13 3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI
14 3.5.02.01 JELENIOGÓRSKI
15 3.4.30.57 KALISKI
16 3.2.24.48.51 KATOWICKI i TYSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
17 3.3.26.52a KIELECKI część A
18 3.3.26.52b KIELECKI część B
19 3.4.30.58 KONIŃSKI
20 3.2.12.20a.21 KRAKOWSKI część A i Kraków
21 3.2.12.20b KRAKOWSKI część B
22 3.3.18.33a KROŚNIEŃSKI część A
23 3.3.18.33b KROŚNIEŃSKI część B
24 3.5.02.02 LEGNICKO-GŁOGOWSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
25 3.4.30.59 LESZCZYŃSKI
26 3.3.06.11a LUBELSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
27 3.3.20.38 ŁOMŻYŃSKI
28 3.1.10.15.16 ŁÓDZKI i Łódź
29 3.2.12.22a NOWOSĄDECKI część A
30 3.2.12.22b NOWOSĄDECKI część B
31 3.2.12.69 NOWOTARSKI
32 3.5.16.31 NYSKI
33 3.6.28.56 OLSZTYŃSKI
34 3.5.16.32 OPOLSKI
35 3.4.30.60 PILSKI
36 3.1.10.17a PIOTRKOWSKI część A
37 3.4.30.61.62 POZNAŃSKI i POZNAŃ
38 3.3.18.34 PRZEMYSKI
39 3.2.24.49 RYBNICKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
40 3.3.18.35a RZESZOWSKI część A
41 3.3.18.35b RZESZOWSKI część B
42 3.3.26.53a SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A
43 3.3.26.53b SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B
44 3.1.14.71 SIEDLECKI
45 3.1.10.18 SIERADZKI
46 3.1.10.19 SKIERNIEWICKI
47 3.6.22.41 SŁUPSKI
48 3.2.24.50 SOSNOWIECKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
49 3.6.22.42 STAROGARDZKI
50 3.3.20.39 SUWALSKI
51 3.4.32.64a SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A
52 3.4.32.64b SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B
53 3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN
54 3.4.32.66b SZCZECIŃSKI część B
55 3.5.02.03a WAŁBRZYSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
56 3.1.14.29.28 WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA
57 3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI
58 3.5.02.04.05 WROCŁAWSKI i WROCŁAW
59 3.4.08.14 ZIELONOGÓRSKI

Aktualizacja wyników oceny projektów 1.1 POPC – zmiana w obszarze Ciechanowskim

Zestawienie ocen obszarówaktualizacja z dnia 2017-08-31.

Zestawienie ocen obszarówaktualizacja z dnia 2017-08-01.


W związku z odstąpieniem od podpisania umów na kolejnych 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania zostaje zaktualizowana.

Zestawienie ocen obszarówaktualizacja z dnia 2017-07-13


Aktualizacja wyników oceny projektów 1.1 POPC – zmiana w obszarze Bielskim A

Zestawienie ocen obszarówaktualizacja z dnia 2017-06-21.


W związku z odstąpieniem od podpisania umów na 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania zostaje zaktualizowana.

Zestawienie ocen obszarówaktualizacja z dnia 2017-06-06.


30 września 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.w terminie wynikającym z komunikatu.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 9 stycznia 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.   Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Aktualizacja z dnia 13.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie §13 pkt. 3 Regulaminu konkursu uprzejmie informuje, iż ze względu na dokonaną w dniu 9.12.2016 r. aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 3 lutego 2017 r. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do dokonanej aktualizacji dokumentacji konkursowej zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu oraz metody składania wniosków o dofinansowanie:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 3 lutego 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 3 lutego 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0101.cppc.gov.pl/

Aktualizacja z dnia 27.01.2017r.

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie naboru w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie aplikacji konkursowych do dnia 17 lutego 2017 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 17 lutego 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu – wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-13

2017-01-27

2017-02-22

2017-05-12

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-09-30

2016-12-13

zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2016-10-31
zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2016-10-31

2016-12-20

2016-12-13

zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2016-09-30
zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną)

2016-09-30
zał. 9 – Wzór oświadczenia o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy) 2016-09-30
zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz wypełniony Formularz informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2016-09-30
zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2016-09-30
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja aktualna

2016-09-30

2016-12-13

4. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  – wersja aktualna

2016-09-30

2017-02-15

2017-02-22

zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 2016-09-30
zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 2016-09-30
zał. 1c – Wzór oświadczenia o poufności 2016-09-30
zał. 2a – Wzór Karty oceny formalnej 2016-09-30
zał. 2b – Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 2016-09-30
zał. 2c – Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 2016-09-30
zał. 3 – Wzór Protokołu z Konkursu 2016-09-30
Zał. 4 – Wzór Listy Rankingowej 2016-09-30
5. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja aktualna

2016-09-30

2016-12-13

2017-06-07

zał. 2 – Wzór dekaracji o niekaralności 2016-09-30
zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2016-09-30
zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-09-30
zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności – wersja edytowalna 2016-09-30
zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-09-30
zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-09-30
zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-09-30
zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-09-30
zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
zał.13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-09-30
6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2016-10-31
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-10-31
8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
9. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2016-09-30
10. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC – wersja aktualna

2016-10-31

2016-12-15

11. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC 2016-10-31
12. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem – wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

13. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A)

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) 

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) – wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

14. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze – wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

2016-09-30

2016-10-31

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 2017-01-24

Skład Komisji Oceny Projektów w  ramach naboru nr POPC.01.01.00.IP.00-002/16

Archiwum dokumentacji

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 14-10-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 31-10-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 9-12-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 13-12-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 15-12-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 19-12-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 20-12-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 02-02-2017

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 22-02-2017

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 12-05-2017

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 07-06-2017

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl.