Logo PO PC

PO PC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w 2018r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC.

Całkowita wartość projektu: 8 516 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 7 207 090,80 PLN.

 

 1. „Zapewnienie wsparcia IT dla CPPC we wdrażaniu POPC w 2018r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu realizacji POPC poprzez rozbudowę/modernizację infrastruktury serwerowej na potrzeby Instytucji.

Całkowita wartość projektu: 2 210 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 870 323,00 PLN.

 

 1. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2018r. realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach POPC jest wykorzystanie środków POPC dla rozwoju rozwiązań cyfrowych i upowszechnienia ich wykorzystania.

Całkowita wartość projektu: 2 144 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 814 467,20 PLN.

 

 1. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2018r.”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w 2018 r. jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 338 480,00 PLN.

 

Poprzednio realizowane projekty:

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

   1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w 2017r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC.

Całkowita wartość projektu: 4 796 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 4 058 854,80 PLN.

   1. „Wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2017r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu realizacji POPC poprzez rozbudowę/modernizację infrastruktury serwerowej na potrzeby Instytucji.

Całkowita wartość projektu: 116 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 98 170,80 PLN.

   1. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2017r. realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach POPC jest wykorzystanie środków POPC dla rozwoju rozwiązań cyfrowych i upowszechnienia ich wykorzystania.

Całkowita wartość projektu: 340 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 287 742 PLN.

   1. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2017r.”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w 2017 r. jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Całkowita wartość projektu: 110 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 93 082,00 PLN.


   1. „Wsparcie wdrażania Programu operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2015-2016 przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu realizacji POPC poprzez budowę systemu informatycznego na potrzeby Instytucji.

   • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 536 156,43 zł.
   • Wartość całego projektu wynosi 633 530,00 zł.
   1. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2015-2016 realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach POPC jest wykorzystanie środków z POPC dla rozwoju rozwiązań cyfrowych i upowszechnienia ich wykorzystania.

   • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 629 837,33 zł.
   • Wartość całego projektu wynosi 1 925 838,75 zł.
   1. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w latach 2015-2016”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w latach 2015-2016 jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

   • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 423 100,00 zł.
   • Wartość całego projektu wynosi 500 000,00 zł.
   1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w latach 2015-2016”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC.

   • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 8 869 715,28 zł.
   • Wartość całego projektu wynosi 10 480 580,51 zł.