Kontakt

Dane teleadresowe

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /2yki7sk30g/SkrytkaESP
e-mail: cppc@cppc.gov.pl


Infolinia

tel. 22 315 23 40


Sekretariat Dyrektora

e-mail:
tel. 22 315 22 00
fax: 22 315 22 02


Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej – wnioskowanie


Adresy e-mail i telefony:

Dyrekcja:

 

Departament Kompetencji Cyfrowych

Agnieszka Kurowska – Szczepańska – Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych
agnieszka.kurowska-szczepanska@cppc.gov.pl, tel. 22 315 22 00

 

Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych

Eliza Pogorzelska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
eliza.pogorzelska@cppc.gov.pl, tel. 22 315 22 00

 

Departament Projektów e-Administracji

Ewa Siczek – Dyrektor Departamentu Projektów e-Administracji
ewa.siczek@cppc.gov.pl, tel. 22 315 22 00

Poniżej znajduje się informacja nt. opiekunów projektów działania 2.1 POPC, dla których podpisano porozumienia o dofinansowanie:

2.1 i 2.2 POPC podpisane porozumienia/ umowy o dofinansowanie – opiekunowie

Departament Prawny

Katarzyna Blachowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego
katarzyna.blachowicz@cppc.gov.pl, tel. 22 315 22 00

Departament Systemowy

Wydział Kontroli

Wydział Systemowy

Informacja i promocja – kontakt dla mediów

media@cppc.gov.pl, tel. 22 315 23 57

Obsługa Kontroli Zewnętrznych

Administrator Merytoryczny Instytucji

(centralny system teleinformatyczny)

Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie naruszeń dot. prywatności i ochrony danych

Ewaluacja

Departament Finansowy

Marek Godlewski – Dyrektor Departamentu Finansowego
marek.godlewski@cppc.gov.pl, tel. 22 315 22 00

Dane do faktury

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
NIP: 526-27-35-917