Logo Eksperci

Eksperci

Aktualne nabory:

 Wykaz kandydatów na ekspertów:

Wykaz kandydatów na ekspertów 3.4 POPC

Wykaz kandydatów na ekspertów 3.1 POPC (obowiązujący dla III naboru)

Wykaz kandydatów na ekspertów II oś  PO PC (pomoc publiczna- aktualny)

Wykaz kandydatów na ekspertów 2.1 i 2.2 POPC (legislacja i partnerstwo)

Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji do oceny projektów w działaniu 2.1 i 2.2 POPC

Wykaz kandydatów na ekspertów 2.1 i 2.2 POPC (aktualny)

Wykaz kandydatów na ekspertów 2.1 POPC (obowiązujący dla I i II naboru)

Wykaz kandydatów na ekspertów 1.1 POPC – dotyczy I naboru

Wykaz kandydatów na ekspertów 1.1 POPC – dotyczy II naboru

Wykaz kandydatów na ekspertów 2.3 POPC (aktualny)

Wykaz kandydatów na ekspertów 3.3 POPC

Wykaz kandydatów na ekspertów 3.1 POPC

Wykaz kandydatów na ekspertów 3.2 POPC

Nabory archiwalne:

Nabór kandydatów na ekspertów ds. pomocy publicznej oceniających projekty w ramach II osi POPC

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 (pomoc publiczna, projekty partnerskie oraz zgodność projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 POPC (dotyczy III konkursu)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 POPC (dotyczy III konkursu)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 POPC

               Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 POPC

Nabór kandydatów na ekspertów ds. legislacji i partnerstwa oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 i 2.2 POPC

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 (II konkurs)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 i 2.2 POPC

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3