image

Wyniki oceny projektów w konkursie dla działania 3.2 POPC

Mapa obrazująca wyniki konkursu 3.2 POPC

Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC

Aktualności

image

2 OŚ POPC

E-administracja i Otwarty Rząd
Więcej aktualności 2 oś POPC
image

3 OŚ POPC

Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa
Więcej aktualności 3 oś POPC
image

Swiss Contribution

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Więcej aktualności SPPW